tvo vakantie1-JN%20kopie

Als je weet waar je vandaan komt, weet je beter waar je heen gaat.
Als je weet waar een ander vandaan komt, weet je je beter bij die ander aan te sluiten.

Over ons

Fu Den Sani initieert en ondersteunt projecten die zijn gericht op maatschappelijke versterking van kinderen en jongeren. Projecten waarin zij met elkaar en met hun sociale omgeving verbinding maken en waarin zij hun eigen én elkaars achtergrond (beter) leren kennen en waarderen. En waarin zij hun kracht en talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Cultuur is hiervoor het middel: van muziek tot storytelling, van taal tot fotografie. Ons werkterrein ligt overal tussen wijk en wereldwijd. 

Onze visie
De jeugd heeft de toekomst. In onze diverse samenleving is weten waar je vandaan komt en waar de ander vandaan komt de sleutel tot verbinding en (zelf)respect. Zodat we met een rijk palet aan achtergronden samen de toekomst kunnen inkleuren. In en wereld waarin onderlinge verschillen worden begrepen, erkend en gevierd krijgt iedereen gelijke kansen, ongeacht afkomst, sociale status of gender. Het ‘anders zijn’ wordt ‘uniek zijn’ en is geen belemmering maar juist een kracht.

Onze missie
De projecten van Fu Den Sani dragen bij aan een samenleving waarin kinderen en jongeren, in het bijzonder zij die in een sociaal kwetsbare positie verkeren, de kans krijgen om zich volledig te ontplooien en ontwikkelen. De deelnemers worden uitgenodigd actief te participeren, en ook de thuis-, straat- en onderwijsomgeving worden zo veel mogelijk betrokken.