Disclaimer

Wij doen ons best om fouten op onze website te voorkomen en houden onze website zorgvuldig bij.
Stichting Fu Den Sani is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie op deze website.

Deze website bevat ook informatie over activiteiten van derden. Stichting Fu Den Sani is niet verantwoordelijk voor het opstellen van deze informatie noch de correctheid van de inhoud ervan en vrijwaart zich dan ook van claims van derden inzake schade die deze informatie zou toebrengen.

Foto- en filmmateriaal:  Stichting Fu Den Sani gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de afbeeldingen die op deze website worden geplaatst. Mocht het toch voorkomen dat een foto of film is geplaatst in strijd met het auteursrecht, neemt u dan meteen contact met ons op.

Bij beeldmateriaal streven wij er tevens naar altijd de naam van de maker te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht naamsvermelding bij een door u gemaakte foto of filmpje ontbreken of onjuist zijn, dan horen wij dat graag.

Al het materiaal op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Neem bij overige vragen of opmerkingen over de site contact met ons op.

Privacyverklaring: Stichting Fu Den Sani volgt de privacywetgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018).