tvo vakantie5-JN%20kopie

Privacyverklaring en disclaimer

Deze website is eigendom van:

Stichting Fu Den Sani
Koelmalaan 350, unit 1.03
1812 PS Alkmaar

Stichting Fu Den Sani is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74274864.
Stichting Fu Den Sani volgt de privacywetgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018).

De bescherming van je persoonsgegevens
Je persoonlijke gegevens behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en beveiliging. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons verstrekt en nooit langer dan noodzakelijk. De op onze website ingevulde persoonsgegevens verstrekken we nooit aan derden. We volgen de privacywetgeving zoals omschreven in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018).

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer je het contactformulier invult, dan beschikken wij over de volgende gegevens:

Je naam, je e-mailadres
, je IP-nummer en optioneel je telefoonnummer.

Wanneer je ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan weten wij:

Je naam of de naam die je in uw e-mailprogramma heeft ingevoerd, je e-mailadresen optioneel je telefoonnummer.

Cookies en beveiliging

Deze website maakt géén gebruik van cookies en verloopt via https. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Wanneer wij op deze website verwijzen naar een externe website, dan verlaat je onze website en kan het zijn dat je op een website terechtkomt waar cookies of trackers zijn geplaatst. Stichting Fu Den Sani heeft hier geen inzage in en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verzameling van persoonsgegevens door deze externe websites.

Toestemming
Door je op te geven voor onze nieuwsbrief geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en geef je aan dat je akkoord gaat met het bovenstaande. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment wijzigen, aanpassen of intrekken. Mail ons hiervoor op info@fudensani.nl of klik op ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief.

Wijzigingen in het privacybeleid

Zodra het privacybeleid wijzigt, vind je deze wijzigingen op deze pagina terug. Wij stellen je daar niet actief van op de hoogte.


Disclaimer
Wij doen ons best om fouten op onze website te voorkomen en houden onze website zorgvuldig bij.
Stichting Fu Den Sani is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie op deze website.

Deze website bevat ook informatie over activiteiten van derden. Stichting Fu Den Sani is niet verantwoordelijk voor het opstellen van deze informatie noch de correctheid van de inhoud ervan en vrijwaart zich dan ook van claims van derden inzake schade die deze informatie zou toebrengen.

Foto- en filmmateriaal: Stichting Fu Den Sani gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de afbeeldingen die op deze website worden geplaatst. Mocht het toch voorkomen dat een foto of film is geplaatst in strijd met het auteursrecht, neemt u dan meteen contact met ons op.

Bij beeldmateriaal streven wij er tevens naar altijd de naam van de maker te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht naamsvermelding bij een door u gemaakte foto of filmpje ontbreken of onjuist zijn, dan horen wij dat graag.

Al het materiaal op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Neem bij overige vragen of opmerkingen over de site contact met ons op.