Uw steun maakt voor ons het verschil

Stichting Fu Den Sani is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. In ons toezicht volgen wij de Governance Code Cultuur, ons bestuur ontvangt bovendien geen beloning voor zijn werkzaamheden. Alle financiële middelen zetten wij dus in om onze organisatie te kunnen laten bestaan en de projecten voor jongeren uit te (laten) voeren. Wij zijn een jonge stichting, opgericht in 2019 en hebben in 2020 onze eerste activiteiten uitgevoerd. Alle steun om ons werk uit te breiden is meer dan welkom!

Als donateur steunt u niet alleen onze stichting, maar profiteert u ook van een belastingvoordeel. U als schenker mag uw -éénmalige en/of periodieke- gift onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er is een verschil tussen periodieke giften en gewone giften: periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet.

Gewone giften
Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Lees hierover meer op de website van de belastingdienst.

Periodieke giften
Periodieke giften zijn donaties die vijf jaar of langer doorlopen en geen maximum kennen. Dit leggen wij voor u in een overeenkomst tussen ons vast.

Nalatenschappen
Een andere manier om ons te steunen is via een erfenis of legaat. Deze dienen in uw testament bij een notaris te worden vastgelegd.

Andere ideeën over steun, projecten, samenwerking of support zijn ook van harte welkom. Laat het ons gerust weten.


ANBI

anbi logo

Stichting Fu Den Sani
Talmastraat 12, 1814 CE Alkmaar
info@fudensani.nl
RSIN: 859833914
KvK: 74274864
IBAN: NL27 TRIO 0379 6686 10